Qui suo iure utitur, neminen laedit.

- Ko koristi svoje pravo, nikome ne nanosi štetu

Saznajte Vaša prava Zakažite termin

Usluge

 • Internet pravo

  Pravna zaštita korisnicima interneta.

 • Zaštita intelektualne svojine

  Intelektualna svojina čini srž kompanije 21. veka, označava pokretačku snagu inovacija, konkurentnosti i rasta poslovanja, kao i ekonomije u celini.

 • Prekršajno pravo

  Prekršaji iz oblasti saobraćaja, javnog reda i mira, poreza, finansija, carina, radnih odnosa, zaštite na radu, informacija od javnog značaja, ekologije i drugih oblasti, kao i privredni prestupi.

 • Privredno pravo

  Opšta pravila ponašanja za sve pojedinačne slučajeve koji nastanu u privredno pravnom poslovanju.

 • Radno pravo

  Međusobna prava i obaveze zaposlenog i poslodavca uređuju se Ugovorom o radu i Pravilnikom o radu.

 • Krivično pravo

  Nema kazne bez krivice.

 • Obligaciono pravo

  U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa strane su dužne da se pridržavaju načela savesnosti i poštenja.

 • Porodično pravo

  Dečiji dodatak, Imovinski odnosi supružnika, Jednokratna novčana pomoć, Pojam braka, Proglašenje nestalog lica za umrlo, Promena ličnog Imena, Razvod braka, Zaštita od porodičnog nasilja.

 • Ugovorno pravo

  Ugovor je zakon za ugovorne strane i omogućava realizaciju svih ideja koje su učesnici u poslu želeli da ostvare.

 • Nasledno pravo

  Raspodela imovine za slučaj smrti.

 • Poresko pravo

  Porez na dohodak građana, Porez na dobit preduzeća, Porez na promet, PDV, Akciza, Porez na imovinu, Porez na nasleđe, Porez na kapitalne dobitke.

 • Imovinsko pravo

  Zaštita prava svojine i prenos prava svojine ugovorom, nasleđem i zakonski.

 • Upravno pravo

  Rešavanje konretnih slučaja povodom upravnih akata i postupaka – legalizacija, planiranje i izgradnja, restitutucija, komasacija.

Kontakt

Zakažite pravne konsultacije

Potražite savet za vaše pravne probleme, zakažite pravne konsultacije i razgovor.

Adresa: Vaska Pope 1, Vršac, 26300
Telefon: 013/839-041
Radno vreme:
Pon-Pet : 8h-16h
Subotom : ne radimo
Nedeljom : ne radimo
Advokat: Nebojša Jančić
Telefon: 063/267-152
Email: nebojsajancic62@gmail.com
Advokatski pripravnik: Milica Jančić
Telefon: 066/00-65-79
Email: milica97jancic@gmail.com